شنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۴

به ياد آذربايجان

من چه پان ترك باشم چه پان آريا
بلاخره يك ايراني هستم
ايراني هم هستم ولي آذري نيز هستم
دو اصل كه از هم جدا نمي شوند
هر طرفده بزم عشرت چیره دور
نخجوانه رشک ائدر باغ جنان

رشک ائدیر تبریز؛ شبستر؛ خامنه
رشک ائدر بو ملک آذربایجان


ترجمه ی فارسی:

در هر طرف بزم و عشرت چیره است
باغ جنان به نخجوان رشک میورزد

رشک میورزد تبریز و شبستر و خامنه
این ملک آذربایجان ( به نخجوان) رشک میورزد

***

چون سئور ایرانلیلار جان کیمی ایرانینی
کج باخا هر کس اونا لشکر تؤکر قانینی


ترجمه ی فارسی:

چون ایرانیان ایران را مانند جان دوست دارند
هرکس که به آن کج نگاه کند؛ لشکر(ایران) میریزد

***

نور عیرفان و ادب توشمسه عورت اؤزونه
آنالار علم ایله گر وئرمیه زینت اوزونه

قالار ایرانلیلار حسرت مدنیت اوزونه
معجزون فیکری بودور؛ فیکر ائده میللت ده گرک


ترجمه ی فارسی:

اگر نور عرفان و ادب بر روی زنان نیفتد
اگر مادران با علم به روی خود زینت ندهند

ایرانیان در حسرت مدنیت میمانند
فکر مشغولی معجز این است؛ ملت هم باید فکر کندیاشاسین ایرانی بیرلشدیرن آنایوردوم آذربایجان

هیچ نظری موجود نیست: