یکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۴

کودک آزادی ؟

ایران را ببینید
کودک آزاری در این کشور آزاد است

به راستی کسی به فکر این ملت است همه اقشار این جامعه در رنج و بدبختی و فقر زندگی می کنند کودکان ایران بدینسان
جوانان ایرانی همانند احمد سراجی در زندان ها شکنجه می شوند شلاق می خورند ولی آیا کسی هست بگوید چرا ؟

احمد سراجی شلاق خورد


" احمد سراجي" وبلاگ نويس تبريزي در زندان تبريز شلاق خورد – راديو آزادگان تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر :راديو آزادگان در خصوص اجراي حکم شلاق "سيد احمد سيد سراجي" وبلاگ نويس زنداني در زندان تبريز گفتگويي با "پيمان پاک مهر" انجام داده است. براي شنيدن اين گفتگو اينجا را...
۱۳۸۴/۰۷/۲۸ ۰۲:۱۲ ادامه مطلب »
حکم 30 ضربه شلاق يک وبلاگ نويس در زندان تبريز اجرا شدتبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: حکم 30 ضربه شلاق تعزيري "سيد احمد سيد سراجي "وبلاگ نويس زنداني در زندان تبريز اجرا شد. "سيد احمد سيد سراجي " در تماس تلفني کوتاه از زندان تبريز به سرويس حقوق بشر تبري...
۱۳۸۴/۰۷/۲۸ ۰۱:۵۴ ادامه مطلب »

پنجشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۴

نامه یک دوست

این متن نامه ای است که آریا برام فرستاده بود مطالبی خوبی نوشته که امیدوارک شما هم ازش استفاده کنین
درورد بر بابک عزيز

بابک خان ، واقعآ خسته نباشی و دستت درد نکنه ، چون کاری که تو در داخل ايران و در آن محيط سر بسته و در آن جو خفقان داری انجام ميدی ، واقعآ ستايش کردن داره

اين بی شرف ها حتی اينترنت کافه های خارج از کشور را هم ميخوان زيره زره بين داشته باشند چه برسه به اينترنت کافه های داخل ايران

در تيررس دشمن و در خط مقدم هستی ولی متاسفانه اين اپوزيسيون و اين احزاب با خط مشی های مختلف ، سر قدرت دارند دعوا ميکنن و همديگر را ميکوبن ....
: به قول يه نفر که نميخوام تبليغش را بکنم
اولی با شعار "نه شاه نه شيخ" (آنهم در حاليکه خود اين هر دو، يعنی شاه و شيخ = اقتدار و اعتقاد را در يک نفر بنام رهبر عقيدتی جمع آورده، جدای از خواست همگانی در ساحل دور افتاده ای برای خود وزير و وکيل برای هفتاد و اندی ميليون ايرانی بر گزيده و ماه تابان را هم به رياست جمهوری منتصب کرده

دومی بنام سلطنت طلب تجارت صادرات و واردات خائن براه انداخته و به جز چهار نفر همه را خائن و وطنفروش می خواند

سومی مصدق را پشت قباله ای مادر مرحوم خود کرده و خواست خود را از زبان يک مرده بيان می کند و از قول او ايدئولژی و روش جعل می کند
چهارمی که يکبار با آوردن ملا ها و يک بار هم با هشت سال خاتمی بازی ملت را خانه خراب کرده، همچنان خود را آگاه، پيشرو و وکيل مردم می داند و از جانب آنها ايران آتی را جمهوری اعلام می کند.1

پنجمی که اصلآ مردم ايران نامش را هم به عمر خود نشنيده و نمی دانند که خوردنی است يا نوشيدنی، می خواهد از جانب آن مردم با مارکسيسم مخالف با آزادی (ليبراليسم)، آزادی بی قيد و شرط آورد

ششمی از پشت تلويزيون با تاريخ درمانی می خواهد به يک آن همه ی ملا ها را دود کرده و سپس از آسمان فرود آيد، و بالاخره مرد خل و چلی هم پيدا می شود که بنام سلطنت طلب حتی خود شاه را هم رد می کند و با نقالی قهوه خانه ای برای مبارزه با بنياد گرايی، آئين بنياد گرايی (ريشه ای) جديدی می نويسد و می خواهد ايران را از ارتجاع هزار و چهارصد ساله به ارتجاع سه هزار سال قبل برگرداند
اين در حالی است که ايران بيست و هفت سال است در آتش می سوزد و اين وطن ادعايی صاحب صاحب می کند
آره عزيز ، راه را برای اينگونه افراد داری باز ميکنی که صداشون را به گوش ملّت ايران برسانی ولی متاسفانه حرکت اين اپوزيسيون و احزاب به ناکجا آباد ختم خواهد شد
در همه حال پيروزی و شادکامی تو عزيز را از ايزد منان خواستارم

و اما باز هم ایران به روایت تصویر