چهارشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۴

باز هم اعدام

جمهوري اسلامي خود را با خون ملت ايران سيراب مي كند


چقدر قتل ، كشتار ، اعدام ، غارت و ... چقدر ؟
هم ميهن عزيز رژيم جمهوري اسلامي دوباره مي خواهد با نام اسلام و قوانين اسلام دختري 18 ساله با نام دلآرام را اعدام كند براستي چگونه مي توانيم سكوت كنيم وقتي كه با چنين وحشيگري ها رو به رو مي شويم ؟
اين ملت همگي در بدبختي و فقر و كثافتي زندگي مي كنند كه رژيم جمهوري اسلامي به آنها ارزاني داشته است پس چرا بايد در مقابل اين همه ظلم ، جنايت ، غارت ، كشتار و ... سكوت كرد ؟ به نظر شما موقع آن نرسيده كه با هم همصدا شويم و به اين اوضاع اعتراض كنيم ؟
متن زير در همين مورد از وبلاگ اردشير دولت
هم ميهنان عزيزرژيم اسلامي روزانه فرزندان عزيز شما را به جرائم مختلف در گوشه و كنار ديار دربندمان اعدام مي كند. در قرن بيست ويكم و در ميان جوامع پيشرفته اروپايي ديگر مجازات مرگ براي هيچ جرمي متناسب محسوب نمي شود. در چنين جوامع پيشرفته با سيستم هاي عدالتي و حقوقي پيشرفته و دقيق آنها معتقدند كه با وجود داشتن چنين سيستمها هنوز بيم ان هست كه شخصي بيگناه اعدام شود و بنا بر همين اندك بيم حكم مجازات مرگ را براي هميشه از قوانين خود محو كردند. در ايران زير سلطه رژيم بي صلاحيت قروون وسطايي اسلامي، كه فساد و بي عدالتي در درونش بيداد مي كند و در حالي كه ميدانيد فساد رشوه در ميان قاضيان اين رژيم تا چه اندازه جاري است و در حالي كه ميدانيد رژيم ملايان براي كشتن قانوني فرزندان شما به آنها انواع و اقسام جرايم را وصله مي كنند، آيا شما مي توانيد با وجدان راحت شب را صبح كنيد در حالي كه ميدانيد در سپيده دم صبح يكي ديگر از نو جوانان و يا جوانان شما كه بسيار امكان بيگناه بودن داشته باشد سرش بالاي دار خواهد رفت؟ اين رژيم خونخوار كودكان زير هجده سال ما را مرتب اعدام مي كند. هيچ قانوني در هيچ كجاي دنيا چنين جنايتي را تجويز نمي كند. ماده 38 كنوانسيون جهاني حقوق كودك كه رژيم اسلامي خود نيز انرا 14 سال پيش امضا كرد و متعهد شد به صراحت مي گويد: “كشورهاي امضا كننده بايد خاطرنشان كنند: (الف) هيچ كودكي مورد شنكنجه و يا هرنوع اذيت و ازار غير بشري و يا تحقيرآميز يا مجازات قرار نگيرد. هيچ شخصي زير سن 18 سال كه عمل خلافي را انجام داده باشد نبايد به مجازات تعزيري و يا زندان ابدي بدون امكان آزادي از زندان محكوم و مجازات شود....
هم ميهن عزيزآيا شما با خواندن خبري كه جوان و يا نوجواني را به جرم قتل و يا به هر جرم ديگري كه به او وصله كرده اند اعدام كرده اند و يا مي خواهند اعدام كنند، صد در صد مطمئنيد كه آن شخص كه جرمش را وقتي زير 18 سال داشته مرتكب شده واقعآ گناه كار بوده؟ آيا با وجود فساد در دستگاه قضائي و با وجود انگيزه هاي خودخواهانه رژيم شما مطمئنيد كه فردي كه اعدام مي شود صد در صد گناهكار است؟
هم ميهن عزيزمهم نيست كه عقيده شخصي شما در رابطه با اعدام چيست؛ اعدام نوجوانان و جوانان و هم ميهنانمان بدست رژيم فاسد جمهوري اسلامي جنايتي است كه بر ما وارد مي شود. هركجا هستيد و مي توانيد خبر كامل و جزئيات كامل هر حكمي در اين موارد را به گوش جهانين برسانيد. باور داشته باشيد كه جامعه بين الملل در مقابل اين جنايت ها ساكت نمي نشينند و از هر نوع كمكي براي نجات فرزندانمان دريغ نخواهند كرد. در اولين وقت جزئيات اين حكمهاي باطل را از طريق كامنت داني هاي وبلاگنويسان مبارز در اختيار ما بگذاريد تا هم رژيم را رسوا كنيم و هم شايد با فشار بين المللي بتوانيم جان يك هم ميهنمان را نجات بدهيم ولو اينكه در نظر بي صلاح رژيم خونخوار گناهكار باشد
انجمن دفاع از حقوق زنان در ايراندختر جواني بنام دلارا دارابی، 19 ساله در شهر رشت به اعدام محكوم شده است. بعد از بروي كار آمدن احمدی نژاد، ماشين جنايت و سركوب حكومت ملاها، با شتاب بيشتري به قتل و كشتار و شكنجه جوانان و زنان اين مرز و بوم ميپردازد.دلاراي جوان که متهم به قتل يكي از اقوامش ميباشد، گفت با پسري نامزد كرده بود و براي تهيه وسايل ازدواجشان به همراه نامزدش، قصد دزدي از خانه زن ثروتمندي از اقوامش را داشته، در جريان درگيري با وي، زن كشته ميشود. در حال حاضر، دادگاه، دلارا را به اعدام و مرد مربوطه را فقط به چندين سال زندان محکوم کرده است!دلارا در زمان وقوع قتل هفده سال بيش نداشت و نامزدش به وي گفته بود که او بدليل کم سن بودن مشمول مجازات نخواهد شد. به همين دليل از دلارا خواسته بود تا جرم قتل را به گردن بگيرد. او با چهره اي معصوم و با غمي سنگين در چشمانش ، بارها گفته است كه آخر چگونه ممكن است به قتل زني آنهم از اقوام خودمان دست زده باشم، من حتي آزارم به يك پشه هم نرسيده بود. دلارا که از کودکي نقاشي ميکرده و اکنون نقاش و هنرمند است، در زندان رشت بسر ميبرد.کميته بين المللي عليه اعدام به اين حکم وحشيانه شديدا معترض است و خواهان لغو فوري حکم اعدام دلارا دارابي 19 ساله ميباشد. ما از همه نهادهاي مدافع حقوق بشري و عفو بين الملل خواهان دخالت دراين مورد و اعتراض رسمي به حکومت اسلامي هستيمּطي سال گذشته 7 جوان زير 18 سال و يا جواناني كه در زمان وقوع جرم به سن قانوني نرسيده بودند اعدام گرديده و تعداد زيادي نيز حكم اعدام دريافت كرده اند.اعدام نوجوانان و کودکان در ايران يک عمل شنيع و وحشتناک است که بايد با عکس العمل بين المللي مواجه شودּ دلارا در هنگام وقوع اين جرم٬ حتي اگر مجرم بوده باشد 17 سال بيشتر نداشته و با هيچ قانوني بجز قوانين زن ستيزانه آخوندها حق او اعدام نيست!اعدام کودکان و نوجوانان نقض وحشيانه حقوق انساني است و در همه دنيا مترود شده است. ولي همگان ميدانند كه نظام ملاها، با اين اعمال ميخواهد بين زنان و جوانان مقاوم ايراني رعب و وحشت ايجاد کند.فعالانه به اعتراض عليه اين حكم غير انساني بپردازيم و در همه جا فرياد بر آوريم كه به كدامين گناه دختران نوجوان و زنان محروم اين جامعه به تيرك اعدام بسته ميشوند و با كينه حيواني مشتي دين فروش و رياكار كه شب به نماز نافله و روز به دزدي قافله مشغولند، به زندان و شكنجه محكوم ميشوند.ما زنان آزاده ومقاوم ايراني در صورتيكه چنين حكمي به مرحله اجرا در آيد عليه اين حكم زن ستيزانه به اعتراض و تظاهرات دست خواهيم زد .پس كارگزاران حاكم بدانند كه ديگر به چنين اعمال وحشيانه اي نميتوانند ادامه دهند و ما زنان آگاه و جوانان ايراني حاضر به سكون و سكوت نخواهيم بود.انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري
Delaraa Darabi, a 19 year young Iranian girl, is sentenced to death by hanging by the Islamic regime’s incompetent courts. She was only 17 at the time of her alleged crime. However, her conviction may well be unsafe and doubtful as at the time, she was led to believe, by her boyfriend and an accomplice, that if she falsely confessed to the killing she would not be sentenced to death as she was under aged and they would both escape the death penalty. We appeal to the international organisations around the globe to intervene to stop this illegal state killing of Delaraa and at least demand a proper retrial of her case in which the entire evidence against her can be properly scrutinised by an experienced advocate and in the event of her being found guilty beyond reasonable doubt, her sentence be replaced with a lesser punishment. Needless to say that the death penalty against persons who committed their crime when under 18 is against the United Nations International Convention on the Rights of the Child. Iran signed that convention nearly 14 years ago and has ratified it

هیچ نظری موجود نیست: