شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۴

آینه جدید وبلاگ خودم و

آدرس جدید وبلاگ بابک خرمدین
چو ایران مباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

به نام نامی آزادی حکومت جمهوری اسلامی باری دیگر و آینه ای دیگر از آینه های کمیته را فیلتر کرد ما هزاران بار با صدای رسا فریاد آزادی را سر داده ایم و همیشه برای آزادی ایران و ایرانی مبارزه کرده ایم و خواهیم کرد متاسفانه پنجمین آینه کمیته نیز فیلتر شد ولی فرزندان این آب و خاک هیچ وقت از مبارزه خسته نشده و نمی شوند و هیچ وقت دست از مبارزه بر نمی دارند اینجا سرزمین من است جای که من در آن متولد شده ام و رژیم باید بداند که من از پیوستن به این خاک مقدس هیچ هراسی ندارم ؛ در همین راستا کمیته مبارزه با سانسور اینترنت در ایران ضمن معرفی جدیدترین آدرس خود به ایرانیان عزیز ، از تمام ایرانیانی که داخل ایران و دربند رژیم هستند خواهش می کند که در گروه های مبارزه با سانسور عضو شده تا جدیدترین فیلتر شکن ها و راههای عبور از فیلترینگ را برای عبور از فیلترهای رژیم دریافت کنند. این کمیته ضمن تشکر از مسئولین سایت ها و وبلاگهای که مطالب مربوطه را منتشر کرده اند از کلیه سایت ها و وبلاگ های ایرانی تقاضای همکاری می کند تا با همکاری و اتحاد هم با سانسور ، سرکوب و فیلترینگ رژیم مبارزه کنیم و این را بدانید با اتحاد می توانیم بر حکومتی هزاران بار ظالمتر از این حکومت غلبه کنیم. سانسورگران باید بدانند که این بار ما آمده ایم که با سانسور ، سرکوب و فیلتر آنها مبارزه کنیم پس بترسید از اتحاد ما بترسید و بدانید این یک فریاده از بین یک میلیون فریاد دیگه است .
چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم،تنهایم
تو اگر ما نشوی
خویشتنی
از کجا که من و تو
شور یکپارچگی را در شرق
باز بر پا نکنیم
از کجا که من و تو
مشت رسوایان را وا نکنیم
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه بر می خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد؟
چه کسی با دشمن بستیزد؟
چه کسی
پنجه در پنجه هر دشمن دون
آویزد


با تشکر بابک خرمدین


ششمین آینه کمیته مبارزه با سانسور اینترنت در ایران
http://azadsazan.blogspot.com/

گروه کمیته مبارزه با سانسور اینترنت در یاهو ،عضو شوید
http://groups.yahoo.com/group/sansour/
آیدی مسنجر آنلاین کمیته در یاهو
Yahoo ID (( iranproxy_online ))

STOP INTERNET CENSORSHIP IN IRAN
HTTP://IRAN-PROXY.BLOGSPOT.COM
New Address : http://azadsazan.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: