چهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۴

روز زن مبارک

زن هم باید زندگی کنه
زن هم باید بتونه حرف بزنه
زن هم باید از این زندگی لذت ببره
زن هم باید از حق خودش دفاع کنه
زن هم باید بتونه در اجتماع فعالیت کنه
زن هم باید آزاد باشه و آزادنه زندگی کنه
زن هم باید بتونه بعنوان یک انسان در جامعه زندگی کنه
زن قبل از اینکه یک زن باشه مثل من و بقیه مرد ها یک انسانه
زن نباید بخاطر زن بودنش در جامعه مورد سوءاستفاده قرار بگیره
زن هم مثل بقیه انسان ها حق داره فکر کنه و هر کاری دوست داشت انجام بده
باور کنیم که زن هم مثل مرد یک انسانه و هر انسانی حق داره آزاد زندگی کنه آزاد حرف بزنه و آزاد بمیره
روز زن رو به تمام زنان ایران تبریک می گم
زن = مرد
بلاخره حرغ زیاده و وقت کم ولی بازم می گم زن هم باید ...

هیچ نظری موجود نیست: