یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۵

مجتبی به یادت هستیم

مجتبی بدون که تنها نیستی
بدون که خیلی ها به فکرت هستن
این متن رو یکی از دوستان به نام
افسانه واسه تو فرستاده که بذارمش تو وبلاگ ،
پس بدون تو این دنیای کوچیک خیلی ها رو داری
خاموش به رساترین شیون ادمی تو از یادم نمی روی
سفری ساده ازتمام دوستت دارم تنهایی تو از یادم نمی روی
گریبانی برای دریدن این بغض بی قرار تو از یادم نمی روی
سوزن ریز بی امان باران برپیچک وارغوان تو از یادم نمی روی

هیچ نظری موجود نیست: