یکشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۵

من و تو چرا ما نمی‌شویم؟

(با اجازه از زنده یاد حمید مصدق)
چه کسی می‌خواهدمن و تو ما بشویم؟
خانه‌اش خراب باد!
من اگر ما بشوم ضرر می‌کنم!
تو اگر ما بشویُ برده ای!
نق را باید زد
دروغ را باید گفت
من اگر برخیزم تو سر جایم می‌نشینی!
تو اگر برخیزی من صندلیت را بر می‌گیرم!
امگریشنها، نام ترا می‌گوین
دمأموران، طنز مرا می‌خوانن
دکور باید شد و ماند
پر رو باید شد و نوشت
مست باید شد و خواند
در من این پوست کلفتی زچیست؟
در تو این ناز خرکی که چه؟
در من این شعله‌ی عصیان نیا
زدر تو دمسردی پاییز که چه؟
چشمک را باید زد
حق را باید گفت:
من اگر، برخیزم
تو اگر، برخیز
یبقیه هموطنان نشسته تماشا خواهند کرد
عبد القادر بلوچ
http://balouch.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: