یکشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۵

آزادش کنید

فيض مهدوي آزاد بايد گردد

به نام انسان ، عدالت ، حقيقت و آزادي ، من مي خواهم از انسانيت سخن بگويم به عنوان يک انسان حکم وحشيانه ولي الله فيض مهدوي را محکوم مي کنم و از رژيم جنايتکار و ضد انساني جمهوري اسلامي مي خواهم که وي و تمام زندانيان سياسي را آزاد کنند هر انساني اگر بوي از انسانيت برده باشد بايد به اين حکم وحشيانه اعتراض کند

هیچ نظری موجود نیست: