پنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۵

احمد سراجی


آیا زمان آن نرسیده مخالفان جمهوری اسلامی از غالب خود بیرون آیند و برای نجات یک زندانی سیاسی تلاش کنند.
منصور یادگاری - گزارش بقدری تکان دهنده و غم انگیز است که نمی دانم از کجا شروع کنم صحبت از سرنوشت هفتادمیلیون ایرانی نیست که به نحوی خودمان را توجیه کنیم که شرایط مساعد نیست و هزاران دلیل و منطق بیاوریم بلکه صحبت از یک نفر زندانی سیاسی است که تا قبل از خروج از زندان عکس او را در وب سایتها و وبلاگ های خود قرار می دادیم و از شرایط جسمانی او در زندانها و سیاه چال های جمهوری اسلامی اظهار نگرانی می کردیم این فرد مبارز و به نوبه خود قهرمان کسی نیست جز احمد سراجی وبلاگ نویس که تحت شکنجه های فراوان مشقات فراوانی را به خاطر آزادی من و تو متحمل شد او 5 ماه پیش توانست بدون گذرنامه و بصورت قاچاق از کشور خارج شود و به ترکیه بیاید. احمد سراجی بعد از ورود به ترکیه توسط خیلی از رادیوهای ایرانی و یا وابسته به کشورهای خارجی مورد مصاحبه قرار گرفت و متأسفانه طبق معمول خیلی زود به فراموشی سپرده شد. آیا به راستی فعالان سیاسی زندانی ما فقط تا زمانی که در زندان هستند برای ما مهم اند؟ اگراینگونه نیست کو دست گرمی که دست سراجی را بفشارد و به او کمک کند.
چطور تا زمانیکه در زندان بود از شرایط جسمی او نگران بودیم ولی امروز که وی در با تنی زخمی و رنجور در خیابانهای ترکیه مجبور است برای بدست آوردن لقمه نانی مشقات فراوانی بکشد آسوده خاطریم و با وجدان راحت سر بر بالین می گذاریم.
آیا مبارزان ما فکر می کنند فقط زمانی می توان به خلق ، ملت ، مردم چه میدانم با چه ایدئولوژی به انسانها نگاه می کنیم و انسانها را چه می نامیم که در کشور به قدرت برسیم؟ کمک کرد
آیا این درست است؟
مبارزی که خود را صرف آرامش و آزادی و آسایش ملت خودکرده تحت هر شرایطی می کوشد به انسانها کمک کند! که اگر غیر این باشد به آن شخص نمی توان گفت مبارز و به راهی که می رود هم نمی توان گفت مبارزه.
دوستان عزیز ، هموطنان محترم ، آزادیخواهان ، فرمانده هان سیاسی ایران احمد سراجی به کمک نیاز دارد و زمان آنست که همه آنهایی که به فریاد آزادیخواهی و اعتراض او به رژیم احترام می گذارند به وظیفه تاریخی خود در قبال او عمل نمایند تا شاید این اقدام باب خیری شود تا ما ایرانیان مخصوصاً در قربت به داد هم برسیم.
احمدسراجی امروز نیازمند کمک مالی است تا بتواند خود را به یک کشور اروپایی برساند.
دوستانی که تمایل دارند به این آزادیخواه شکنجه شده و بی سرنوشت کمک کنند می توانند با این شماره بطور مستقیم با احمدسراجی صحبت کنند.
احمد سراجی را بهتر بشناسید
0090 53 83 44 31 70

هیچ نظری موجود نیست: