یکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۵

فیض مهدوی در کنارت هستیم

فراموش نکرده بودم که او نیز همانند من انسان است
فراموش نکرده بودم که او نیز حق دارد آزادنه فکر و زندگی کند
فراموش نکرده بودم که او یک مبارز است
فراموش نکرده بودم که او آزاد است از هر حزب یا سازمانی طرفداری کند
می دانستم که او در چنگال یک رژیم خونخوار در بند است
می دانستم که روز سه شنبه او را اعدام خواهند کرد
می دانستم که اعدام او مرگ آزادی و انسانیت بود
پس سکوت نکردم
با صدای بلند ندای آزادی سر دادم
و خواهان آزادی فیض مهدوی شدم
حال که می بینم او 26 اردیبشهت در کنار ماست
احساس غرور می کنم
احساس بزرگی به من دست می دهد
ولی الله این را بدان که ما همیشه در کنار تو خواهیم بود
تا تو و بقیه زندانیان سیاسی به آزادی کامل برسید
این پیروزی را به همه عزیزانی که زحمت کشیدند تبریک می گویم
همیشه سربلند و پیروز باشید


ای حکومت خونخوار بدان که تا آزادی کامل وی سکوت نخواهیم کرد

هیچ نظری موجود نیست: