سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۵

دانشجوی ایرانی

هم مهينان عزيز دانشجويان و جوانان يک مملکت سرمايه ها و آينده سازان آن مملکت هستند با امضا کردن طومار آزادي براي دانشجويان زنداني شده ، نگذاريم که سرمايه هاي ايران از بين بروند ، اين سرزمين به جوانان و دانشجويان خود نياز دارد دست به دست هم دهيم و نگذاريم که با سرکوب و سانسور اين سرمايه ها را از بين ببرند http://www.petitiononline.com/pirozi/petition.html

هیچ نظری موجود نیست: