جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۵

دفاع از مردم آذربایجان

بیانیه زندانیان سیاسی در دفاع از مردم آذربایجان
به نام حقوق بشر
از زندانیان سیاسی حمایت میکنیم
در کشور ما نزدیک به سه ده میباشد که به نام انقلاب دادگاه های امنیتی به پا گردیده تا به درو از چشم مردم و نظارت نهاد های حقوقی داخلی و بین المللی و مستقل از اداره حکومت و بدون حضور وکیل و هیئت منصفه ،شهروندان آزادی خواه و حق طلب را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و انواع اتهامات واهی به احکام سنگین محکوم و درشعبه های قضایی به بدترین شکل های ممکن حقوق انسانیشان را سلاخی میکنند.
این اقدام ضد حقوق بشری نه محدود به سالهای 57 ، 58 ، 59 بوده . بلکه امروز که در سال 85 به سر میبریم پرشتاب تر از گذشته ادامه یافته وما امضا کنندگان از جمله قربانیان این قطار هستیم . حدود سه هفته گذشته قربانیان دیگری از این قطار ...
مطامع محدودی از آخوند ها حاکم قدرت طلب ، توسط همین بی دادگاه های انقلاب به مسلخ فرستاده شده اند و هزاران تن از هموطنان آذری در استان های آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ،زنجان ،تهران وسایر نقاط ایران توسط دستگاههای قضایی ، پلیس نظامی و امنیتی سرکوب و تحویل بازداشت گاه ها و زندان های مخفی و آشکار گردیده اند تا توسط بی دادگا های انقلاب سلاخی شوند .در صورتی که تعداد بی شماری از هموطنان در سیستان و بلوچستان و کردستان به همین سرنوشت دچار هستندو هر روز خبر محکومیت سنگین و یا خبر اعدام آنها را میشنویم .
و ما وظیفه خود میدانیم که از حقوق همه قومیت های ایرانی به ویژه زندانی های سیاسی آذربایجان ،عرب زبان ، بلوچ ،کرد و غیره حمایت کرده و از نهادهای حق بشری بخواهیم برای آزادی آنها و رسیدگی به وضعیت اسف ناکشان تلاش بیشتری انجام دهند . هرچندکه خود در وضعیت خرابی به سر میبریم اما حمایت از زندانی های وظلوم آذری زبان را وظیفه حتمی به حساب بیاوریم .ما زندانیان سیاسی قربانیان رژیمی هستیم که به خود اجازه میدهد در باره حقوق بشر در کشور های مترقی اظهار نظر غیر واقع بنماید .اما اگر کسی بخواهد به او بگوید که چرا با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب . ماشین اعدام و سرکوب محاکمه نا عادلانه دانشجویان ،روزنامه نگاران ،مبارزان سیاسی ، احزاب ، فعالان کارگری ،فرهنگیان ،اقلیتهای دینی مانند دراویش و بهائیان ،اساتید دانشگاه ها ، وکلای دادگستری ، اصناف مختلف و اخیرا قومیت ها را متوقف نمیکنید عصبانی میشوید و به فحاشی روی می آورند .
در این حال این رژیم دست به ترفند های مزدورانه میزند و در شرایطی که فرمان سرکوب قومیت بزرگ آذری را صادر کرده است .برای برخی از روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشری که وجه عمومی پیدا کرده اند زمینه فعالیت محدود وکنترل شده را به وجود می آورد تا ضمن اینکه از دیدگاه های خاص سیاسی آنها درپرونده هسته ای به نفع خود بهره برداری کند چنین وانمود نماید که رژیم طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر است .در همین زمان برای هفت تن از شهروندان اهوازی حکم محاربه یعنی همان اعدام صادر میکند .در صورتی که حتی از اعلام عمومی این حکم وحشت دارند . بدیهی است که نهاد های مدافع حقوق بشر و مجامع نباید برای معامله در پرونده اتمی ایران دست این رژیم را برای سرکوب و شکنجه و اعدام باز بگذارد .
گروهی از زندانیان سیاسی در زندان اوین ، رجایی شهر و بندر عباس .
حشمت الله طبرزدی
منوچهر محمدی
خالد هردانی
بهروز جاوید تهرانی
ارژنگ داودی
مهرداد لهراسبی
ولی الله فیض مهدوی
امیر حشمت ساران
اسد شقاقی
شهرام پور منصور
محسن درستکار
جعفر اقدامی
ابراهیم مومنی
حجت بختیاری
شاهین آریانژاد
عبدالرضا رجبی
خلیل شالچی

هیچ نظری موجود نیست: