یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۵

جان احمد باطبی در خطر است

احمد باطبي شامگاه روزشنبه در حوالي منزل خود بازداشت شد
ساعت 5 بعد از ظهر روز شنبه هفتم مرداد ماه احمد باطبي پس از خروج از خانه در حالي كه هنوز مسافت اندكي را طي نكرده بود ، پنج مامور لباس شخصي كه مسلح نيز بودند با ارائه حكمي كه در آن قيد شده بود ‏‌«حكم بازداشت زنداني متواري احمد باطبي و تفتيش منزل» و كارت شناسايي كه به نظر مي رسيد از ماموران وزارت اطلاعات هستند احمد باطبي را دستگير كردند.

فراخوان تمامي دانشجويان ، اساتيد دانشگاههاي سراسر كشور، جوانان غيور ايران...
هم ميهنان ، آزاديخواهان

گفته اند حقوق بشر خدشه ناپذير است ، اما در كشور ما سالهاست كه حقوق بشر پايمال مي شود.
گفته اند آزادي بيان ، حق همگان است ، اما ما سالهاست كه در كشورمان شاهد حذف صداها و افكار هستيم.
گفته اند انسان آزاد بدنيا مي آيد و آزاد از دنيا مي رود ، پس آزادي بيان نظر و عقيده ، حق مسلم انسانهاست . اما در كشور ما انسان ايراني، در بند بدنيا مي آيد، محروم از حق انتخاب رشد مي كند و در بند از دنيا مي رود.
گفته اند فرهنگ و مدنيت حاصل برخورد و تنوع انديشه هاست ، اما ما در كشورمان شاهد حذف انديشه هستيم . آنجا كه انديشه حذف شود، امكان رشد و شناخت از مردم گرفته مي شود. آنجا كه يك انديشه (انديشه حاكم) براي سرنوشت هفتاد ميليون انسان تصميم بگيرد ، حق حضور ، حيات ، رشد و تصميم گيري ملتي نفي شده است .
فرزندان يك ملت ، سرمايه ي ملي و سازندگان آينده هستند . جوينده اند ، از ستروني و ايستايي بيزارند ، نه به تب راضي اند و نه به مرگ كه عاشقان بي دريغ زندگي اند . مي خواهند بسازند ، بيابند و آنجا كه امكان جستن و يافتن از آنها دريغ مي شود ، در مقابل زور مي ايستند.
احمد باطبي يكي از عزيزترين فرزندان ايران است . مظهر غرور و پاكي و عشق به زندگي است .
تصوير پيراهن خونين يكي از ياران در دستهاي برافراشته ي باطبي يكي از غرورانگيزترين برگهاي تاريخ اين دوران سياه بيست و پنج ساله خواهد بود و در حافظه ي تاريخي ملت ايران و جهانيان ثبت شده است .
تصوير باطبي يعني كه مردم ايران زور و اجحاف و سركوب را نپذيرفته اند و در برابر زورگويان تمكين نكرده اند . همين و دقيقا همين نشانه است كه جان جوانش را در دست شكنجه گران اينچنين آسيب پذير كرده است.
احمد باطبي عليرغم شكنجه هايي كه در اين سالها متحمل شد ، در ديدار با نماينده ي سازمان ملل ، حقايق را گفت و آنچه را كه بر دربندان حكومت اسلامي مي رود ، بازگو كرد.
او با وجود اينكه در مرخصي بسر مي برد، پس از اين ديدار ناپديد شد و پس از چند روز خبر رسيد كه دوباره در بند شكنجه گران است .
احمد باطبي و تمام دانشجويان در بند به هيچيك از جناحهاي حكومتي وابسته نيستند و بهمين دليل نيز پشتيبانان كمتري دارند. آندسته از رسانه هاي داخل و خارج كه هر خبري را در مورد جناحهاي حكومتي بطور وسيع انعكاس مي دهند، در حمايت و انعكاس صداي دانشجويان زنداني كوتاهي مي كنند .
هموطنان، آزاديخواهان،
بر تك تك ماست كه با حمايت از باطبي و دانشجويان دربند ، با اعتراض و انعكاس صداي آنها ، خطر نسل كشي دوم را خنثي كنيم .
فرزندان ايران ، به جرم دفاع از حقوق انساني ماست كه در بندند . حمايت خود را از آنها دريغ نكنيم و نگذاريم كه صدايشان در ميان هياهوي حكومتيان و حاميانشان گم شود.

هیچ نظری موجود نیست: