شنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۶

به درد خودمون برسیم !

ما ایرانیها عادت داریم تا یه اتفاقی می افته ، همه فورا بریم اونجا تا ببینیم چی شده ، و این موقع هست که همه چیز رو فراموش می کنیم اخیرا هم قضیه ملوانان بیریتانیای باعث شده ما خیلی چیزها رو فراموش کنیم یا برای یه مدت هم که شده اون مسائل رو نبینیم چون چشم ها ، گوش هاو دست ها و حتی دهان هامون هم مشغول اون ماجراست
رضا علی نژاد قرار اعدام بشه ولی انگار نه انگار که یه عده خدا ناشناس ، یه عده جانی که اسم خودشون رو گذاشتن انسان می خوان یه زندگی رو بگیرن یه نفر رو بکشن ، آدم کشتن براشون شده مثل آب خوردن
باور کنید کار سختی نیست قرار یه امضا بزنیم و بگیم که آقا یا خانم هر کی هستی باش ولی تو این اجازه رو نداری که جون یکی رو بگیری بهتره به جای اینکه نگران ملوانان باشیم کمی فکر خودی ها رو بکنیم اونا به اندازه کافی غم خوار دارن
خودتون رو بذارین جای اونی که می خواد اعدام یا سنگسار بشه ، خدا وکیلی چه حسی بهتون دست میده ، شاید بگین داره سزای کاری ور که کرده میده ولی هیچ کاری سزاش مرگ نیست ، ما همه با هم می تونیم بر علیه اعدام و سنگسار باشیم و بخوایم که اون رو لغو کنن

با امضا این طومار بخواین که حکم اعدام رضا رو متوقف کنن
سایتی که برای کمک به رضا راه اندازی شده

هیچ نظری موجود نیست: