یکشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۶

نوروز ۱۳۸۷ نوروز آزادی خواهد بود،اگر من و تو بخواهیم !

زندان پاسخ اندیشه نیست !

سال ۱۳۸۷را سال آزادی زندانیان سیاسی می نامیم تا هیچ عزیزی در سال جدید در بند نباشد
خطاب به همه ی نهادهای فعال حقوق بشری و همه مردم آزادیخواه و انساندوست در
سراسر جهان
مردم آزادی خواه ایران
فعالین سیاسی ، دانشجویی ٬ فعالین جنبش زنان٬ کارگری و اجتماعی
روی سخن با همه ی مردم آزادی خواه و عدالت طلب است.همه ی کسانی که قلبی تپنده برای برابری و آزادی در سینه دارید٬ به پا خیزید ٬ زمان همدلی و همراهی فرا رسیده است ٬ اکنون بیش از هر زمانی ضروریست که به پا خیزیم و فعالین دانشجویی و کارگری و زنان و همه زندانیان سیاسی را از بند آزاد سازیم.
دستگیری و بازداشت دانشجویان و فعالین سایرعرصه ها در سراسر کشور ضرورت فعالیت گسترده تر برای آزادی دانشجویان در بند و همه زندانیان سیاسی را فراهم آورده است. طی روزهای گذشته در دانشگاه های شهر های تبریز ، همدان ، شیراز ، اصفهان، کرمانشاه ، مازندران و همچین دانشکده حقوق دانشگاه علامه تجمعاتی فراگیر برگزار گردید که به خوبی نشان از همبستگی دانشگاه های سراسر ایران دارد. این همبستگی را باید برای آزادی زندانیان سیاسی به کار بست.
ما تصمیم داریم با همه ی توان خود برای آزادی دانشجویان از بند تلاش کنیم و در این راه به در دست داشتن دست همه ی دانشجویان و مبارزان عرصه های مختلف نیازمندیم تا همه ی زندانیان سیاسی از بند آزاد و رها گردند.
ما جمعی از فعالین حقوق بشر ٬فعالین عرصه های سیاسی ٬ کارگری ٬ اجتماعی و زنان در ایران و خارج از ایران ٬ ضمن محکوم کردن هر گونه تعلیق ، اخراج ، دستگیری و پیگرد دانشجویان و فعالین ٬ سیاسی٬ زنان٬ کارگری و اجتماعی، خواهان آزادی فوری وبدون و قیدو شرط آنان هستیم و به همین منظور سال ۱۳۸۷ را سال آزادی زندانیان سیاسی از بند نام می نهیم و نوروز سال ۱۳۸۷ را نوروز آزادی می نامیم .خواسته ما آزادی دانشجویان زندانی وزندانیان سیاسی،آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری همچون محمود صالحی،منصور اسالو و ابراهیم مددی ،لغو کمیته های انضباطی ، از بین بردن فضای نظامی و به رسمیت شناختن حق تشکلها و نشریات دانشجوئی درتمامی دانشگاههای ایران است. تمامی افراد ، نهادها و سازمانهای مدافع حقوق برابر انسانی را به این اعتراضات دعوت کرده و خود را در قبال حقوق دانشجویان ٬ کارگران و زنان به عنوان نماینده شایسته مردم مسئول میدانیم.
ما امضا کنندگان زیر از همه ی انسان ها و تمامی نهاد ها درخواست یاری و حمایت داریم.
برای تماس با نوروز آزادی به این سایت مراجعه کنید
http://www.azadinews.org/noroozeazadi/
اعلام حمایت خود را به این ای - میل ارسال کنید
noroozeazadi@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: