دوشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۶

تحریم انتصابات ( رای نمی دم ! )

حال و هوای شهرها نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده ، واقعیت امر اینه که با وجود این همه تبلیغات رسانه های دولتی مردم هیچ شور حالی برای برگزاری انتخابات ندارند .
بی کفایتی دولت در این مدت کوتاه ، وعده های تو خالی و پوشالی عده ای از سران نظام و بخصوص نمایندگان مجلس باعث دلسردی مردم عادی هم شده ، به طوری که نباید از کسی انتظار رای دادن داشته باشند .
سانسو ، خفگان ، گرانی ، جنایت و ... امان مردمی که به نظرم هیچ وجودی ندارند را بریده و مردم خسته شده اند .
بیست و هفت ساله که شدیم هیچ جا نمی رم ، زیر بار ظلم ملا نمی رم !
دیگه رو به این آخوندا نمی دم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
نه نمی رم ! رای نمی دم !
من به این دولت ننگین شما رای نمی دم !
یا به اون رهبر غمگین شما رای نمی دم !
من به فقر بچه های بی گناه رای نمی دم !
تا نفس تو سینه دارم به شما رای نمی دم !
من به دزد و مفت خورا ، به صف مرده خورا رای نمی دم !
زیر بار ظلم ملا نمی رم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
زیر بار ظلم ملا نمی رم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
نه نمی رم ، رای نمی دم !
من به فساد و فحشا رای نمی دم !
یا به رواج اعتیاد رای نمی دم !
به آخوند بی سواد رای نمی دم !
به یه مشت دهن گشاد رای نمی دم !
من به اعمال وقیح یا ولایت فقیه رای نمی دم ! رای نمی دم !
زیر بار ظلم ملا نمی رم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
زیر بار ظلم ملا نمی رم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
نه نمی رم ، رای نمی دم !
بیست و هفت ساله که شدیم هیچ جا نمی رم ، زیر بار ظلم ملا نمی رم !
دیگه رو به این آخوندا نمی دم ، من پای صندوق آرا نمی رم !
نه نمی رم ! رای نمی دم !
من به رفسنجانی و ولایتی رای نمی دم !
من به بی لیاقتی رای نمی دم !
به کروبی اون آخوند غربتی رای نمی دم !
من به شلاق زدن ها یا به سنگسار کردن های رای نمی دم !
نه نمی دم ، رای نمی دم !
پای صندوق های رای نرو !!!

هیچ نظری موجود نیست: