دوشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۷

درود بر رفیق مبارزه عابد توانچه


ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
درود بر تو ای رفیق مبارز که همانند کوه استوار در مقابل ظلم و نابرابری ها ایستاده ای ما همیشه در کنارت بوده و هستیم و خواهیم بود تا بدانند آنها که نمی دانند عابد و عابد ها همیشه در این راه همراهان زیادی دارند و نمی توانند صدای اعتراض ما را خاموش کنند برای آزادی تو بدون هیچ واهمه ای می جنگیم رفیق ... !


قبل از اعدام
خون ما
می شکفد بر برف
اسفندی
خون ما
می شکفد بر
لاله
خون ما
پیرهن کارگران
خون ما
پیرهن دهقانان
خون ما
پیرهن سربازان
خون ما
پیرهن
خک
ماست
نم نم باران
با خون ما
شهر آزادی را
می سازد
نم نم باران
با خون ما
شهر فرهادها را
سازد
خون ما
پیرهن کارگران
خون ما
پیرهن دهقانان
خون ما
ییرهن
سربازان

هیچ نظری موجود نیست: