شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

فعال نمای حقوق بشری ( خانم دکتر لیلی مظاهری )

بسیار جالب هست که بدانیم مبارزانی هستند که خود غارتگری و دزدی می کنند ، اینها همان فعال نماهای حقوق بشری هستند که با اسم کمک به زندانیان سیاسی ، محکوم به اعدام ها ، کمک به فعالین حقوق بشری و زنان و ... میلیون ها پول از دولت های اجنبی گرفته و در راه کیف و حال خویش خرج می کنند .
بسیار جالب هست که برخی از انها همانند دکتر لیلی مظاهری وکیل معروف که در صدای آمریکا برنامه اجرا می کند و در بسیاری از سازمان های حقوق بشری فعالیت می کند خود نقض کننده حقوق بشر هستند و حال شده اند مدافع و فعال حقوق بشر که گویا بسیار ارزنده هم می باشد .
کم نیستند چنین فعالینی در خارج از کشور که نام ایران و ایرانی را با فعالیت های حقوق بشری و سیاسی زیر سوال برده اند
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه فعالیت های این دکتر فعال به لینک های زیر هم مراجعه کنید :

+ مظاهری از دروغ لیلی بودن برای مجنونی به نام حقوق بشر
+ سقف معیشت بر ستون وقاحت ( در باب فعالان دروغین حقوق بشر) قسمت اول
+ سقف معیشت بر ستون وقاحت ( در باب فعالان دروغین حقوق بشر) قسمت دوم (پایانی)

چهارشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۷

اعتصاب يک روزه وب لاگ نويسان به خاطر اعدام يعقوب مهرنهاد

"اما من يعقوب مهرنهاد متولد سال ۵۸ شمسی و ساکن ديار مردان و زنان خونگرم و صبور و نوع دوست بلوچستان می باشم و به روز نمودن وبلاگ نيز به دليل مشغله های فراوان در انجمن جوانان صدای عدالت که سازمانی مردمی و غيرحکومتی و برای خدمت به همنوعان و جامعه بشری می باشد..."
اين صدای جوانی وبلاگ نويس بود که در سحرگاه چهاردهم مرداد ماه ۱۳۸۷ در زندان مرکزی زاهدان اعدام گرديد و يگانه جرم او ابراز انديشه و تلاش در جهت حقوق اوليه مردم محروم بلوچ بود ،
اما صدای او خاموش نخواهد ماند و ما وبلاگ نويسان ايران با اعتصاب ۱ روزه ی سکوت قلم خود و انتشار اين اعلاميه در در تاريخ پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه ۸۷ اعتراض خود را به حکم ناعادلانه او اعلام خواهيم کرد و به ناقاضيانی چون جلاد پرونده يعقوب مهر نهاد هشدار ميدهيم اينگونه با قلم وبلاگ نويسان با تهعد و با وجدان ايران زمين به جدال و دشمنی نپردازند چرا که روزی در پيشگاه مردم ايران در مقابل احکام صادره که مخالف با شرع و انسانيت است جوابگو خواهند شد .

وبلاگ نويسان ايران زمين


رونوشت : دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران سازمان جهانی نويسندگان و کليه وبلاگ های ايرانی
پی نوشت : با انتشار اين اعلاميه در وبلاگ های ديگر اين ندای حق خواهی را انسجام و گسترش دهد.