شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

فعال نمای حقوق بشری ( خانم دکتر لیلی مظاهری )

بسیار جالب هست که بدانیم مبارزانی هستند که خود غارتگری و دزدی می کنند ، اینها همان فعال نماهای حقوق بشری هستند که با اسم کمک به زندانیان سیاسی ، محکوم به اعدام ها ، کمک به فعالین حقوق بشری و زنان و ... میلیون ها پول از دولت های اجنبی گرفته و در راه کیف و حال خویش خرج می کنند .
بسیار جالب هست که برخی از انها همانند دکتر لیلی مظاهری وکیل معروف که در صدای آمریکا برنامه اجرا می کند و در بسیاری از سازمان های حقوق بشری فعالیت می کند خود نقض کننده حقوق بشر هستند و حال شده اند مدافع و فعال حقوق بشر که گویا بسیار ارزنده هم می باشد .
کم نیستند چنین فعالینی در خارج از کشور که نام ایران و ایرانی را با فعالیت های حقوق بشری و سیاسی زیر سوال برده اند
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه فعالیت های این دکتر فعال به لینک های زیر هم مراجعه کنید :

+ مظاهری از دروغ لیلی بودن برای مجنونی به نام حقوق بشر
+ سقف معیشت بر ستون وقاحت ( در باب فعالان دروغین حقوق بشر) قسمت اول
+ سقف معیشت بر ستون وقاحت ( در باب فعالان دروغین حقوق بشر) قسمت دوم (پایانی)

هیچ نظری موجود نیست: