شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۷

سرخ تر ، سرخ تر از بابک باش

روح بابک در تو

در من هست

مهراس از خون یارانت ، زرد مشو

پنجه در خون زن و بر چهره بکش

مثل بابک باش

نه

سرخ تر ،‌ سرخ تر از بابک باش

دشمن گرچه خون می ریزد

ولی از جوشش خون می ترسد

مثل خون باش

بجوش

شهر باید یکسر

بابکستان بگردد

تا که دشمن در خون غرق شود

وین خراب آباد

از جغد شود پک

و گلستان گردد

شعر زیبایی از خسرو گلسرخی
1- قمارعاشقانه بلاخره با نوشته های عاشقانه دوست عزیزمون مدیار بروز شده و خواهد شد چند وقتی مشکلی برای وبلاگ پیش اومده بود که بهش دسترسی نداشت ولی امیدوارم همیشه شاد و سربلند به نوشتن در این وب لاگ ادامه بده ، و به قول خودش چقدر تلخه نداشتن وبلاگ !
2- گویا واقعیت های تلخی که به دلایل واهی در مقابل آنها سکوت کرده ایم همچنان مخفی مانده و در حال رقم زدن آینده ای تلخی برای ایران و ماها هستن :
آیا مشکل ما جمهوری اسلامی هست یا وجود تفکرات باطلی که ایران را به فنا کشیده است ؟
آیا مشکل ما جمهوری اسلامی هست یا نقض حقوق بشر در حاکمیت کنونی ؟
آیا مشکل ما جمهوری اسلامی هست یا نداشتن آزادی بیان ؟
مشکل ما نبود صداقت در حاکمیت ، سیاستمدارن و جامعه هست !
مشکل ما نبود عدالت بین تمامی اشخاص هست حتی همین ملتی که سکوتشان ایران را ویران کرده است !
مشکل ما نبود شفافیت در جامعه و حاکمیت می باشد !
مشکل ما نبود آزادی بیان هست !
مشکل ما نبود و نقض حقوق بشر هست !
مشکل ما خشونت علیه زنان و کودکان هست !
حال با این تفسیر مختصر می توان گفت مخالفان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به راستی روشنفکر و انسان هستند ؟ با جسارت می توانم بگویم بسیاری از همین مخالفان که در قالب های مبارزان سیاسی و فعالان حقوق بشر و ... هستند خود نقض کنندگان حقوق بشر ، زنان و آزادی بیان هستند پس چگونه مبارزی هستیم که در مقابل چنین اشخاصی سکوت می کنیم ؟
روح بابک در ماست ، ایستاده ایم همچون بابک
مگر ما برای آزادی ، برابری ، عدالت ، رفاه و حقوق بشر مبارزه نمی کنیم چگونه می توانیم بگذاریم باری دیگر اشخاصی که خود صلاحیت مبارز بودن را ندارند پا پیش بگذارند ؟ همین اشخاص حقوق زنان را زیر پا می گذارند و به آنها کتک می زنند و خشونت علیه زنان استفاده می کنند ! براستی چنین کسانی می توانند در مقابل حاکمیت باطلی همچون جمهوری اسلامی بایستند ؟
کجاست ابراهیم بت شکن که بت های آزادی را در هم کوبد ؟
نمی توانیم به دلایل واهی همچون تیتر روزنامه های حاکمیت جمهوری اسلامی ، سوءاستفاده حاکمیت جمهوری اسلامی در هیچ یک از این موارد سکوت کنیم ما حقیقت می خواهیم ، عدالت می خواهیم ، آزادی می خواهیم ، شفافیت می خواهیم ، بت های آزادی ، فعال های حقوق بشر نما ، مبارزین دروغین به درد این مملکت و ما نمی خورد ! اگر قرار باشد مبارزین دروغین را انتخاب کنیم همین حاکمین کنونی بهتر از مبارزان دروغین هستن زیر که ظاهر و باطن این حاکمیت هر دو باطل و زشت هست همچون آنها نقاب به صورت ندارند !

هیچ نظری موجود نیست: