جمعه، آبان ۰۳، ۱۳۸۷

آقای قاضی معترضم !

عدالت در زمانِ ما
معنی ِ وارونه ای دارد!
عدالت
معنی ِ وارونه و بیهوده ای دارد!
عدالت، لکّهی ننگ ِ دروغ است
عدالت، یک فریب ِ اجتماعی ست!
عدالت، یک مترسک
یک عروسک
یک لباسِ خیمه شب بازی ست!
عدالت
آلت ِ خون و قِتال است.
عدالت
آلت ِ ظلم و فَغان است.
عدالت
آلت ِ زهد و ریاکاری ست.
عدالت
آلت ِ دست ِ جهانخواری ست.
عدالت در زمانِ ما
دریغا معنی ِ وارونه ای دارد!
عدالت
ای دریغا ...
معنی ِ بیهوده ای دارد!
شعر از امیر آروین
و همانا اینجانب در محفل بزرگان قلم بلند شده و می گویم :
آقای قاضی من معترضم !
حالا باید ببینیم که قاضی محترم اعتراض بنده را وارد می داند یا رد می کند ! گویا این روزها همه چیز گروهی ، مافیایی و ... شده است حتی عدالت ، آزادی ، مبارزه و حقیقت عریان .
امیر فرشاد عزیز افشاگری بسیار مناسبی را انجام داده که از نظر شخص خودم تجاوز به حریم شخصی نیست چون همین اشخاص ( امثال حاجی گلستانی ) با همین بهانه ها بارها پرده شرافت را دریده و به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده اند و باید بدانند که چه عواقبی در انتظار آنهاست !
گویا بیت رهبری هم شده است بیت عف بری ! هر مجرم و جانی که پایش به این بیت مقدس باز می شود مورد حمایت و عنایت خاص رهبر و دار و دسته اش قرار می گیرد .
جناب مداح آقای حلالی در بیت مداحی پرده دریده را دیدند و ریدند ! ( حرمت نگه دار برادر ! البته ما که نگفتیم در حال دیدن نیز کشیدن )
جناب سردار آقای زارعی در خانه با پرده های دریده نماز گزاردند و ریدند ! ( شرحی در وصف نماز سکسی ! ستون و اساس دین و انقلاب )
جناب معاون آقای مددی در دانشگاه در حال دریدن پرده بودن که ریدند ! ( آزادی های شخصی پا به دانشگاهها هم می گذارد ! )
و حال جناب رئیس آقای گلستانی همه نوع پرده ای را دیدند و دریدند و ریدند ! ( خدا رو شکر ناکام این دنیا را ترک نگفتم حداقل امام جماعت لخت و سکسی هم دیدم )
خوب در مقابل آقایان مبارزان :
یکی دختران و زنان را بازی می دهد و از آنها به هر نحوی استفاده و یا سوءاستفاده می کند ! ( یکی پیدا شد برابری بین زن و مرد را رعایت کند
یکی با دستان توانمندش دست روی زن بلند می کند ! ( بی خیال شو برادر ! کار دستش بوده کار خودش که نبوده )
یکی با وعده ازدواج سکس می کند و دل ها می شکند ! ( خوب من بازم می خوام باهات ازدواج کنم ولی اول بیا کنارم بخواب تا فکر کنم روش ! )
این یکی عکس دارد و تهدید میکند که آنها را پخش خواهد کرد ! ( گویا دخترک دیوانه بوده که از آقای مبارز دعوت کرده که از سکس و لختیش عکس بگیرد ! )
یکی دیگر داد می زند و می گوید که این دخترک جاسوس است ! ( فیلم همیشه پای یک زن در میان است ! )
و دیگران بسیاری که سازهای زیبا و فریبنده ای می زنند و مردم هم عقلشان در چشم و گوششان هست ! به قول عمو فری خودمون خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدند که فرقیست بین جانی و عالم !
خوب حریم خصوصی هم برای من و هم برای شما تعریف شده است اگر افشاگری جهت آگاهی مردم هست نباید خودی و غیر خودی داشته باشد امیر فرشاد عزیز اکثرا با صداقت پیش میره و از هیچ کسی و چیزی در این راه واهمه نداره و امیدوارم که در این مقوله ها بدونیم که ما باید عدالت رو برای عموم یکی کنیم هم خودی ها و هم غیر خودی ها !
آقای قاضی اعتراضم را وارد می دانید ؟

هیچ نظری موجود نیست: